Slim Verduurzamen Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase.

Wij zijn onderdeel van het consortium !MPULS: dit is een samenwerking tussen Kuijpers, Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA en Ballast Nedam Zuid. Binnen deze samenwerking zorgen wij de komende 15 jaar voor de renovatie van de 7 panden als ook voor het onderhoud en het maximaal verduurzamen van de gebouwen en de openbare ruimte. Sturend in ontwerp en realisatie zijn de door het consortium aangeboden KPI's waaronder: 
  • Gemeten tevredenheid gebruiker t.a.v. lucht, licht, warmte/koude en geluid, gemiddelde score 7.5
  • > 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen
  • > 95% hergebruik van sloopmaterialen
  • CO2-uitstoot verminderen
  • Veel aandacht voor groen en water in- en rondom het gebouw


Het budget is bepaald door de huisvestingslasten en dus ook de energielasten. Dit heeft tot gevolg dat inzet van verduurzamingsmaatregelen leidt tot lagere energielasten en meer budget voor andere investeringen. Innovaties spelen hierbij een belangrijke rol. Het proces is zo ingericht dat wij altijd kunnen inspelen op de laatste stand der techniek.

Op dit moment zijn het Stadhuis en de Stadhuistoren in uitvoering. Deze twee gebouwen uit de jaren zestig hebben de grootste verduurzamingsbehoefte. Het Stadhuis krijgt een centrale loketfunctie en de toren wordt ingericht voor ambtelijke huisvesting en een living lab om efficiënter en slimmer met de totale huisvestingsopgave om te gaan. De buitenkant behoudt hetzelfde uiterlijk, vanwege het gezichtsbepalende karakter voor de stad Eindhoven. De binnenkant van de Stadhuistoren wordt compleet vernieuwd. De hoofddraagstructuur blijft staan en er komt een nieuwe indeling van de kantooromgeving. In plaats van de hokjes die er eerst aanwezig waren, komt er nu een veel flexibelere, transparante indeling. Wanneer de eerste drie verdiepingen zijn heringericht nemen de werknemers hun intrek. De overige verdiepingen worden gefaseerd ingericht en ingehuisd: het gebouw is dus deels in gebruik gedurende de werkzaamheden. Omdat er nauwelijks ruimte is voor opslag op de bouwplaats is 'Just in Time' levering en de logistieke planning een grote uitdaging.

Locatie

Eindhoven

Projectgegevens

Functiecategorie: Kantoren

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Projectfase: In uitvoering

Bijzonderheden: DBMO-contract, monitoring op KPI's