Engineering

Wij werken graag aan toekomstbestendig bestaand en nieuw vastgoed. Daarbij kijken we niet alleen naar het gebouw maar naar alles eromheen. Hiervoor hebben we specialisten in huis die al vroeg in het traject meekijken naar de kosten, de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van een ontwerp. Hiervoor kunnen we, voordat de bouw daadwerkelijk start, een goed onderbouwd advies uitbrengen over materiaal(her)gebruik, bouwtijd en (lifecycle) kosten.