Berckelbosch

Circa 900 woningen in de stijl van de jaren 30

Berckelbosch Eindhoven

Ballast Nedam Development is ontwikkelaar van de nieuwe stadswijk Berckelbosch te Eindhoven en verantwoordelijk voor zowel de aanleg van het openbaar gebied als van de realisatie door Ballast Nedam Zuid van de in totaal circa 900 woningen in de stijl van de jaren 30.

Berckelbosch is in alle opzichten een duurzame stadswijk. Het gebied kenmerkt zich door tot wasdom gekomen bestaand groen, waarbinnen de woningen in verschillende deelfasen worden gerealiseerd.

Gefaseerde uitvoering

Berckelbosch heeft een gefaseerde uitvoering. De stadswoningen bestaan uit verschillende woningtypes en krijgen een groene en kindvriendelijke omgeving. De woningen bieden ruimte aan een brede doelgroep. De voortuinen zijn groen aangekleed met hagen en tussen de woonblokken zijn eigen parkeerplaatsen opgenomen. De woningen zijn voorzien van onder andere een lucht-water-warmtepomp, zonnepanelen, vloerverwarming en gebalanceerd ventilatiesysteem. Bij een aantal woningen is standaard Pure Air toegepast, wat zorgt voor een schonere binnenlucht. Zo wordt onder andere fijnstof gefilterd en een optimale luchtvochtigheid bereikt. Door wisselende maatvoeringen in breedte en diepte van de rij- en hoek ontstaat een breed palet aan woonvarianten.

Natuurbescherming

Samen met Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is gekozen om inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in de woningen op te nemen. Samen met de groene inrichting van de kavels en het behoud van volwassen openbaar groen, draagt dit bij aan het behouden en versterken van de biodiversiteit in de stad.

 

Voor meer informatie over dit project bezoek de website: www.berckelbosch.nl