Slim verduurzamen

Samen voor een duurzame toekomst

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen 

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ (SVGG) worden de komende tien jaar vijf panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase.

!MPULS

Ballast Nedam Zuid is onderdeel van het consortium !MPULS: dit is een samenwerking tussen Kuijpers, Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA en Ballast Nedam Zuid. Binnen deze samenwerking zorgen wij de komende 15 jaar voor de renovatie van de vijf panden als ook voor het onderhoud en het maximaal verduurzamen van de gebouwen en de openbare ruimte. Sturend in ontwerp en realisatie zijn de door het consortium aangeboden KPI's waaronder: 

 • Gemeten tevredenheid gebruiker ten aanzien van lucht, licht, warmte/ koude en geluid: score 7.5
 • > 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen.
 • > 95% hergebruik van sloopmaterialen.
 • > 50% CO2-uitstoot verminderen.
 • Veel aandacht voor groen en water in- en rondom het gebouw.

Duurzaamheidsaspecten

Het budget is bepaald door de huisvestingslasten en dus ook de energielasten. Dit heeft tot gevolg dat inzet van verduurzamingsmaatregelen leidt tot lagere energielasten en meer budget voor andere investeringen. Innovaties spelen hierbij een belangrijke rol. Het proces is zo ingericht dat wij altijd kunnen inspelen op de laatste stand der techniek. De complete inrichting van onder andere het Stadhuis is inmiddels vernieuwd,
waarbij 95% van de bestaande materialen in het pand door ons zijn hergebruikt.

Duurzaamheidsaspecten waren:

 • CO2-reductie
 • zonnepanelen
 • toepassen triple glas
 • FSC-toepassingen
 • reductie ventilatiebehoefte van 25% d.m.v. toepassing slim klimaatplafond
 • reductie totaal energieverbruik van 10%
 • verbetering thermische schil stadhuistoren met 25%
 • opnemen van nestelgelegenheden kwetsbare diersoorten, minimaal 30
 • energetisch ca. 70% verbeterd: het Stadhuis had energielabel G en heeft na de verbeteringen label A+++
 • WKO-installatie
 • BREEAM MAT1 score van 2 (nieuw toegepaste materialen hebben een zo laag mogelijke impact op het milieu)
 • 40% waterreductie door benutting hemelwater

Het Stadhuis heeft publieke functies. Tijdens de uitvoering bleef het gebouw in gebruik, werkzaamheden zijn continu afgestemd met de gebruikers en de inwoners van Eindhoven en de omgeving. Het project is gerealiseerd in een binnenstedelijke omgeving op een zeer beperkte bouwplaats.

Het project heeft in 2020 de Cobouw Duurzaamheid Award gewonnen.

Het Van Abbemuseum heeft inmiddels een nieuw dak gekregen. De dakkappen zijn vervangen, waarbij de niet-geïsoleerde kunststof dakplaten zijn vervangen door goed geïsoleerde HR++ glaspanelen. De dakrenovatie is een belangrijk onderdeel van de algehele verduurzaming van het Van Abbemuseum.